Manažment dentálnej starostlivosti o kariologického pacienta 2024

pozývame vás na kurz, ktorý sa uskutoční v termínoch:

1. kurz 15. – 17. 2. 2024

2. kurz 14. – 16. 3. 2024

Počet kreditov v SKMTP (dentálna hygienička, zubný asistent) za každú časť vzdelávacej aktivity je 23 kreditov, spolu 46 kreditov.

Počet účastníkov je obmedzený.

Bližšie informácie, registráciu a program nájdete na stránke: www.dent-prev.sk/kurz 

Prípadne môžete využiť QR kód:

qr-kurz