Informácie o registrácii (poplatky)

Informácie o registrácii

Registračný poplatok pre nových členov do SDHS je 30€ (v tomto poplatku je zahrnuté členské vo výške 20€ na jeden rok).

Pre registrovaných členov je na nasledujúci rok členské vo výške 20€, ktoré bolo odsúhlasené na sneme SDHS.

SDHS je kolektívnym členom SLS (Slovenskej lekárskej spoločnosti), to znamená že každý člen SDHS sa musí registrovať aj do SLS (SLS nám prideľuje kredity na naše vzdelávacie akcie)

Prihlášku do SLS vám zašleme na e-mail po registrácii do SDHS. Do SLS sa už každý musí prihlásiť sám.

Poplatky do SLS:

  • jednorázový členský príspevok vo výške 7€
  • ročný členský príspevok vo výške 14€
  • základný ročný príspevok SDHS vo výške 2€
  • základný ročný príspevok vo výške 2-5€ regionálnemu spolku (cena je stanovená podľa regiónov)