Predstavenstvo SDHS

Výkonná rada SDHS:

  1. Bc. Matej Mišík
  2. Bc. Dorota Špitková
  3. Bc. Mária Molnárová
  4. Bc. Júlia Tolinová
  5. Bc. Martina Chochulová

Náhradní členovia výkonnej rady:

  1. Bc. Renáta Bellová
  2. Bc. Dominika Poloniová

Dozorná rada SDHS:

  1. Bc. Katarína Kleinová
  2. Mgr. Lucia Hudáková
  3. Bc. Mária Troščáková

Predsedníctvo SDHS:

Predseda: Doc. Eva Kovaľová, PhD.

Podpredseda:
1. Bc. Michal Ferko
2. Mgr. Helena Hatalová (Semanová)

Zástupcovia za regióny SDHS:

Prešov: Bc. Beáta Germanová

Košice: Bc. Branislav Kohan

Banská Bystrica: Bc. Alexandra Krivanská

Trenčín: Katarína Janošíková, Mgr. Alena Mrvová

Žilina: Ing. Bc. Petra Alexiková

Trnava: Bc. Erika Vajdová

Nitra: Bc. Mária Molnárová

Bratislava: Veronika Kollárová

Zástupca za zahraničie: Bc. Matej Mišík