SDHS

Dňa 23.5.2013 bola založená Slovenská dentálnohygienická spoločnosť.

Táto spoločnosť je dobrovoľná, mimovládna, politicky nezávislá nezisková organizácia, ktorej členovia sa podieľajú na rozvoji odboru dentálna hygiena, prevencia a jej príbuzenských odborov.

Organizácia má názov Slovenská dentálnohygienická spoločnosť a okrem toho používa aj skratku SDHS.

Pôsobí na území Slovenskej republiky so sídlom Partizánska 1, 080 01 Prešov.