Prečo sa stať členom SDHS?

Výhody členstva v SDHS, ktorá je kolektívnym členom Slovenskej lekárskej spoločnosti:

  • dentálny hygienik (DH) je zdravotnícky pracovník s vysokoškolským vzdelaním, ktoré je na Slovensku od roku 2004, iné formy vzdelania v dentálnej hygiene sú v SR od roku 1993,
  • tento odbor doposiaľ nemá zriadenú svoju vlastnú odbornú spoločnosť, komoru, ktorá by zabezpečovala ďalšie sústavné vzdelávanie garantované odborníkmi; komora technických pracovníkov, kde DH patrí, nezabezpečuje adekvátne ďalšie vzdelávanie,
  • dentálny hygienik sa vo svojej práci venuje prevencii a liečbe orálnych ochorení, ktoré sú rizikovým faktorom poškodzujúcim aj celkové zdravie (parodontitída – riziko predčasného pôrodu, zhoršenie stavu u diabetikov, reumatologických a onkologických pacientov a pod.),
  • k riešeniu problematiky orálnych ochorení je nutná medziodborová spolupráca a preto je vhodné zaradiť DH do spoločnosti odborníkov, ktorí sa venujú danej problematike (pediatri, pôrodníci, zubní lekári, reumatológovia, onkológovia a pod.),
  • všetky vzdelávacie akcie sú zároveň ohodnotené kreditmi.

Odborná spoločnosť bola zaregistrovaná dňa 23.5.2013 na MV SR.