Kontakt

Slovenská dentálnohygienická spoločnosť

Partizánska 1

080 01 Prešov

e-mail: dentalnohygienickaspolocnost@gmail.com