Postup ako sa stať členom SDHS

  1. každý zdravotnícky pracovník by mal byť registrovaný v registri zdravotníckych pracovníkov, výnimku majú iba študenti a nezdravotnícki pracovníci
  2. vyplniť prihlášku (v časti „ registračné číslo z registra komory napr. MTP, SKSaPA“ vyplnia iba registrovaní zdravotnícki pracovníci; členom SDHS  môže byť každý zdravotnícky aj nezdravotnícky pracovník, vrátane študentov  )
  3. registračný poplatok do SHDS je 30,00 €  a je jednorazový (poplatok zahŕňa členský príspevok vo výške 20€)
  4. registračný poplatok uhrádzajte na  IBAN: SK2309000000005045735986
  5. pri platbe prevodom z účtu uveďte do správy pre prijímateľa svoje meno a priezvisko
  6. registrovaní uvedú ako variabilný symbol  svoje registračné číslo z registra príslušnej komory, neregistrovaní uvedú dátum narodenia v tvare deň/mesiac/rok

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte prostredníctvom emailu: dentalnohygienickaspolocnost@gmail.com