Členské za rok 2018

7. marec 2018

Dávame našim ctením členom na vedomie, že je potrebné uhradiť ročný členský príspevok za rok 2018 vo výške, ktorá bola odsúhlasená na sneme SDHS t.j. 20 eúr do 20.apríla 2018.

V prípade materskej dovolenky bolo členské zmenené na 10 eúr.

IBAN: SK2309000000005045735986
čiastka: 20 eúr
správa pre prijímateľa: Vaše meno 2018
Čítať celý článok →