MANAŽMENT STAROSTLIVOSTI O KARIOLOGICKÉHO PACIENTA V DENTÁLNEJ PRAXI 2023

Teoreticko-praktické vzdelávacie kurzy v termínoch


  • 20.-21.01.2023 (2 dni: prednášky + workshopy)
  • 24.-25.02.2023 (2 dni: prednášky + workshopy)
  • 31.03.-01.04.2023 (2 dni: prednášky + workshopy)

Konferencia je zaradená do systému kreditného hodnotenia o účasti na odborných podujatiach podľa vyhlášky MZ SR č.74/2019 Z.z. Predpokladaný počet kreditov za každú časť vzdelávacej aktivity je 15 kreditov, spolu 45 kreditov.

Miestom konania odborných podujatí je zubná ambulancia
DENT-PREV s.r.o., Masarykova 22, Prešov, 1. poschodie

  • Prihlasovanie sa na 1.kurz, prípadne 1.+2., 1.+2.+3. kurz – do 18.01.2023
  • Prihlasovanie sa na 2.kurz, prípadne 2.+3. kurz – do 22.02.2023
  • Prihlasovanie sa na 3.kurz – do 28.03.2023

Celá pozvánka s prihláškou na stiahnutie TU.

Prihlasovací ONLINE formulár TU.

 

Kurz upátavka 2