Ike 2020

KONGRES ZRUŠENÝ  z dôvodu mimoriadnej situácie súvisiacej s pandémiou COVID-19.