Manažment kariologického pacienta pre DH a ZL

Srdečne Vás pozývame na vzdelávaciu akciu Manažment kariologického pacienta pre DH (22.-23.február 2019) a pre ZL (22-23.marec 2019). Miesto konania Prešov.

Pozvánku s programom nájdete tu: DH (22.-23.február 2019) , ZL (22-23.marec 2019)